Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişilik Sertifika Programı
Mesleki Gelişim Eğitimleri
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişilik Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Kariyer Kampüsüm işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz ve 48 saat sürecek olan sertifika programında; İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları konusunda güncel mevzuat ve uygulamaların, profesyonel eğitimcilerimiz tarafından akademik bilgi ve deneyimler aracılığı ile katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.


Eğitim İçeriği

 • Bireysel İş Hukuku (İş Hukuku’na hâkim olan ilkeler ve temel kavramlar )
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
 • İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
 • Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma (Mesai)
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
 • Toplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
 • Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik
 • Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatı Uygulamasında Yasal Düzenlemeler
  • İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
  • İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları
  • Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
  • İhbar Tazminatı ve Hesaplanması,
  • Kötü Niyet Tazminatı ve Hesaplanması,
  • Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması,
  • Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
  • Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması
  • İşe İade Davalarından Doğan Tazminatlar ve Hesaplanması
 • Temel Bordro Hesaplamaları
 • İş Hukukunda Dava Türleri ve Zamanaşımı Defi ve Faiz
 • İkale Sözleşmesi
 • Mobbing Ve Psikolojik Taciz
 • SGK ve İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları
 • SGK Prim Teşvikleri
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
 • 4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalılarına İlişkin Uygulamalar
 • 5510 Sayılı Kanunda Borçlanmalar ve Hizmet Birleştirmeleri
 • Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme
 • 5510 Sayılı Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler
 • SGK’da Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
 • İşletmelerde Alt İşveren Uygulamaları Ve Yönetimi Asgari İşçilik Uygulamasında Genel Esaslar
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığında Yükümlülükler
 • Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması
 • İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)
 • Tam Yaşlılık, Malullük, Ölüm Aylığa Hak Kazanma Şartları,
 • Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Zorunlu BES
 • İş ve Sosyal Güvenlikte Güncel gelişmeler
 • Güncel Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
 • İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
 • Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
 • Örnek Raporların Değerlendirilmesi 

Kimler Katılabilir ?

Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel Yöneticileri, Personel Uzmanları, Avukatlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Mali Uzmanlar, Muhasebe Uzmanları, Mali İşler Denetçileri, YMM Denetçileri, Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları, Sosyal Güvenlik Danışmanları, Öğrenciler ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler.


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişi Sertifikası


Eğitim Süresi

48 Saat


Eğitim Günleri

Cumartesi - Pazar


Eğitim Saati

09:00 – 18:00


Eğitim Yeri

Haliç Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

1500 TL + KDV*

 • %10 Erken kayıt indiriminden yararlanmak için Son Kayıt Tarihi 06 Mart 2017
 • Stajyer avukatlara %20 indirim uygulanır.


 • http://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/istanbul-bilirkisi2017-02-17-08-28-57am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi