Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) Atölye Çalışması
Bilişim Eğitimleri
Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) Atölye Çalışması

Eğitimin Amacı

Kuruluşlarda Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun süreçlerin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmak.Bu çerçevede katılımcılara KVKK konusunda üstlenmiş olduğu rol ve sorumlulukların yerine getirilmesine yönelik pratik uygulamalar ve somut örneklerle pratik yaparak gereksinimleri karşılayabilecek donanımın sağlanması amaçlanmaktadır.


Eğitim İçeriği

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve GDPR
 • KVKK Yönetmelikleri
 • Kişisel veri nedir? Özel Nitelikli Kişisel Veri nedir?
 • Veri İşleme Süreçleri
 • Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler
 • Veri Sorumlusu/Veri İşleyen kimdir?
 • Başvuru Süreçlerinin Yönetimi/İlgili Kişinin Hakları
 • Veri İşlemeye İlişkin İdari ve Teknik Tedbirler Nelerdir?
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülükleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Açık Rıza ve İstisna Halleri
 • Saklama Süreleri
 • Kurumlardaki Yönetişim Yapısı Nasıl Olmalıdır?
 • Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme nedir? Nasıl yapılır ?
 • Denetim ve Risk Analizi nasıl yapılır ?
 • VERBİS Nedir? VERBİS Kaydı nasıl yapılır?
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Nasıl Hazırlanır ? Süreçlere ilişkin örnek envanter çalışmasının yapılması.

Kimler Katılabilir?

Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, 

Kamu ve Özel Sektör fark etmeksizin,

İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları,

Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,

Hakla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları,

Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli,

Kişisel Veri Sorumluları,

Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Katılım belgesi verilecektir. 


Eğitim Süresi

1 Gün


Eğitim Tarihi

21 Mart 2020


Eğitim Saati

10:00 - 17:00


Eğitim Yeri

Haliç Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

500 TL


Kayıt ve Havale olarak ödeme için TIKLAYINIZ • http://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/web-42020-03-02-10-52-42am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi