Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sertifika Program
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sertifika Program

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, bir dış ticaret departmanındaki bütün ihracat - ithalat işlemlerini ve faaliyetlerini bastan sona, tek baslarına yapabilecek, uluslararası operasyonu sevk ve idare edebilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır.


Eğitim İçeriği

 • Dış Ticaretin / Uluslararası Ticaretin Değişen Yüzü
 • Dış Ticarette 2023 Senaryoları
 • Dış Ticarette / Uluslararası Ticarette Temel Esaslar
  • Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
  • Uluslararası Ticaretin  Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi
  • Uluslararası Ticarette Küresel, Ulusal ve Sektörel Risklerin Önemi ve Yönetimi
  • Uluslararası Ticarete Yön Veren Kuruluşlar
  • Uluslararası Ticarette Sözleşmelerin Önemi
  • Sözleşme Analizi
  • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Sözleşmelerin Hazırlanması Safhasında Önlenmesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Ulusal Mahkemelerde Çözümü
  • Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü
  • Uyuşmazlıkların Alternatif  Yollardan Çözümü (ADR)
 • Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri, INCOTERMS 2000 ve 2010 Kıyaslamaları
  • ICC-Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS 2010 Bülteninin Tanıtılması
  • Teslim Şekilleri ( İthalatçı ve İhracatçı Sorumlulukları Açısından Analizi )
  • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analizi
  • Tarafların ( Taşıyan, Taşıtan, Sigorta  ) Sorumlulukları Açısından Risk Analizi
  • Sigorta Çeşitleri ( Dar Kapsamlı, Geniş Kapsamlı )
 • Uluslararası Ödeme Şekilleri ve Risk Analizi
  • ICC Broşürleri Kapsamında Uluslararası Ödeme Şekillerinin Genel Tanımı
  • ICC’nin Uluslararası Ödeme Şekillerine Koyduğu Kurallara Genel Bakış
  • Şeytan Üçgeni: Sözleşme, Teslim Şekli, Ödeme Şekli Kombinasyonunda Taraflarca Masraf ve Risklerin Değerlendirilmesi
  • Vesaik Mukabili Ödeme, İthalatçı, İhracatçı ve Banka Açısından Önemi, Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Mal Mukabili Ödeme, İhracatçı Tarafından Risklerin Optimize Esilmesi 
  • Peşin Ödeme, Riskleri, Dikkat Edilmesi Gereken Konular, İthalatçı Açısından Risklerin Optimizasyonu
  • Teminat Mektupları, Uluslararası Garantiler, Kontur Garantiler, Riskleri ve Maliyetinin İncelenmesi
  • Uygulama
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler ve Analizleri
  • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
  • Proforma Fatura, Çeki Listeleri  (Tanımı, İşlevi ve Örnek Çalışma)
  • Ticari Faturalar
  • Gümrük Faturası (Türkçe Fatura)
  • Diğer Faturalar ( Navlun, Konsolosluk Faturası. vb.)
  • Örnek Evrakların İncelenmesi
  • Uygulamalı Evrak Düzenleme Çalışmaları
 • Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı        
  • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi ( Düzenleyen ve Düzenletenin Sorumlulukları )
  • Konşimento (B/ L) ve Çeşitleri
  • CMR Belgesi ve Diğer FIATA Karayolu Taşıma Belgeleri
  • AWB Havayolu Sevk Belgesi
  • CIM Demiryolu Sevk Belgesi
 • Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı
  • Mal Menşeinin Tespit Esasları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
  • Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR1 ve FORM A, Taşıdığı Önem
  • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler (Gözetim Belgesi, Ekspertiz Raporu, Sağlık Sertifikası, Ordino, Kontrol Belgesi, Kıymet Bildirim Formu vb.)
 • Akreditif
  • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
  • Akreditif Şekilleri
  • Taahhütten Dönmeye Göre
  • Kullanım Sahalarına Göre
  • Ödeme Sorumluluğu Açısından
  • Ödeme Şekli Açısından
  • Limit Kullanımı Açısından
  • Kullanılış şekline Göre
  • Akreditif Metni Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (ICC 500 – UCP 600 – UCP 681 Karşılaştırmalı)
  • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi ( Amir Açısından Risk Analizi ve Akreditif Açma Formunun Doldurulması )
  • Örnek MT 700 Akreditif SWIFT Mesajı İncelenmesi
 • Rezerv Çalışmaları
  • Genel Anlamda rezerv ve ihracatçıya getirdiği riskler
  • Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri ve Sigorta Poliçeleri İle İlgili Rezerv Çalışmaları _ UCP 600 ve UCP 681’e Göre
 • Türkiye’de Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat
  • Türkiye’de Dış Ticaretle İlgili Kurumlar, Kurullar ve İşlevleri
  • İhracat Mevzuatı ve İhracat İşlemlerinin Esasları
  • İhracat Mevzuatı,  İhracat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları
  • Mevzuata Göre İhracat Şekilleri
  • Kayda Bağlı İhracat
  • Özelliği Olan İhracat
  • Özelliği Olmayan İhracat
  • E-Ticaret
  • İthalat Mevzuatı ve İthalat İşlemlerinin Esasları
  • İthalat Mevzuatı,  İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinin Genel Esasları
  • İthalatta Vergi Boyutu ve KDV Matrahı Hesaplanması
  • İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
  • Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
  • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Kotalar ve Tarife Kontenjanları
  • Kambiyo Mevzuatı ve Banka İşlemleri
  • Merkez Bankası ve Genelgelerinin Tanıtılması
  • DAB ve DSB Şekil ve İşlevleri ( 32 Sayılı Karar, 1-M Tebliği ve 8.2.2008 Tarihli Değişikliği ile Yorumu )
 • İhracat – İthalat İş Akışları ve Uygulamalar
 • KDV İstisnası ve İade İşlemlerine İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
 • 3065 Sayılı KDV Kanununun Dış Ticaret İşlemlerine Getirdiği Kurallar
 • KDV Tecil ve Terkin ve İade Süreci
 • Gümrük Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelik
 • Gümrük Birliği İle Gelen Rejim ve Uygulamalar
 • A.B. Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Rejimleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Transit Ticaret Rejimi
 • Kesin İhracat
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Cezaları ve İtirazları
 • Tasfiye İşlemleri
 • Serbest Bölgeler ve İthalat – İhracat İşlemleri
 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi ve Avantajları
 • Son Yasal Düzenlemeye Göre Serbest Bölge Kullanımları
 • Serbest Bölge Ruhsat İşlemleri
 • Serbest Bölgelerden İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana Hatlarıyla Açıklanması
 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma  Örnekleri  
 • Tek Tip Gümrük Beyannamesi Analizi ve Doldurma Esasları
 • İhracat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • İthalat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • Gümrük Rejimleri Açısından Beyannamelerin Kullanım Esasları
 • Dış Ticarette Teşvikler, Devlet Yardımları ve Eximbank İşlemleri
  • İhracata Yönelik Devlet Yardımları (ARGE, Pazar Araştırması, Yurt Dışı Fuar, Mağaza Eğitim )
  • Teşvikli İthalat – İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Eximbank Kredileri ve İhracat Sigortası
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (Genel Tanıtım)
  • Askıya Alma Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi
  • Geri Ödeme Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi
  • Eşdeğer Eşya Kullanım Sistemi Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi
  • Elektronik Veri İşleme Yoluyla Müracaat ve Kapsama İşlemleri 
 • Depolama Envanter Yönetimi Ve Dış Ticaret
 • Antrepo, Fiktif Depo, Serbest Bölge Kavramları
 • Özel Nitelikli Depolarda Malzeme Akış Süreci ve Zaman Etütleri
 • Serbest Bölge ve Antrepolarda Envanter Yönetimin Önemi ve Temel Prensipler
 • İthalatta Sipariş Yönetimi, Depo-Dış Ticaret Servisi ve Finansman Arasındaki Koordinasyon
 • Stok Kontrol ve İthal Maliyetleri Açısından Analiz
 • Ambalaj Etiketleme Ve Dış Ticaret
 • İhracat Ürünlerinde Etiketlemenin Önemi
 • Çeki Listesi, Paket/Koli Listesi, Hazırlama Esasları ve Uygulama Esasları
 • Ürün- Ambalaj İlişkisi ve Gümrük Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Elleçleme Kavramı ve Gümrük Mevzuatına Göre Elleçleme Kabul Edilen İşlemler
 • Transit Ticarette Etiketlemenin Önemi
 • Taşımacılık Lojistik Ve Dış Ticaret
  • Nakliye Türleri
  • Nakliye Türünün Seçimindeki Kriterler (Ürün Çeşidi, Temrinler, Navlun vb.)
  • Nakliye Araçlarının ( Kamyon, Konteyner vb. ) Seçim Kriterleri
 • İhracat  - İthalat Uygulamaları
  • Katılımcılar İthalat ve İhracat İşlemlerini Örnek Olaylar Üzerinden Belgeler doldurarak Bizzat Kendileri Gerçekleştireceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Dış Ticaret Uzmanı ve Yöneticileri, Girişimciler, Muhasebe ve Finans Çalışanları


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitime en az %70 oranında katılım zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde "Eğitim Sertifikası / Kurs Bitirme Belgesi", başarılı olamamaları halinde ise "Katılım Belgesi" almaya hak kazanacaklardır.


Eğitim Süresi
 
8 Gün

Eğitim Günleri
 
Cumartesi - Pazar

Eğitim Saati

10:00 – 18:00


Eğitim Yeri

Topkapı Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

2.000 TL + %8 KDV 


Banka Hesap Bilgilerimiz

Hesap Sahibi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi İşletmesi

Banka: Vakıfbank

Şube: Demirciler Sitesi-Topkapı Şubesi

Müşteri No: 445001716652

Hesap No: 00158007301990535

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7301 9905 35 • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/Dis-Ticaret-ve-Operasyon-Uzmanligi-Sertifika2016-07-25-10-10-53am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi