Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Pratik Arapça Kursu
Dil Programları
Pratik Arapça Kursu
Eğitimin Amacı
Fıkıh, Hadis, Tefsir gibi İslami İlimlerde ana kaynakların dili olduğu kadar İslam Dünyasında 250 milyon Müslümanın dili olan Arapça, bugün gerek ticarî ve iktisadî hayatta gerekse turizm ve diplomasi alanında büyük önem arz etmektedir.

Arapça metinleri okuyup anlama ve dilimize çevirme kadar Arapça konuşma ve yazma da önemlidir. Arapçayı, anadili olarak konuşan Arap akademisyenlerden öğrenmek, İngilizceyi, Fransızcayı, Almancayı anavatanında öğrenmek kadar anlamlı ve verimli olacaktır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak İslami İlimler Fakültemizin yıllarca yurt dışında dil öğrenimi görmüş kadrolu Türk hocaları yanında; yabancılara Arapça öğretimi alanında uzman olan sözleşmeli Arap hocaların temelden ileri seviyeye kadar verecekleri derslerle Türkiye’de kaliteli ve seviyeli Arapça öğretiminin mümkün olduğunu göstermek en önemli hedeflerimizden biridir. Herhangi bir Arap ülkesine gitmeden ülkemizde Arapça öğrenilebileceğini, Arapça konuşulabileceğini ispat etmek istiyoruz.


Eğitimin İçeriği

Eğitim programımız, 4 ana kurdan oluşmakta olup, ilk üç kur, 2 alt seviyeyi, dördüncü kur ise, 3 alt seviyeyi içermektedir. Programımızda kaynakça olarak Silsiletü'l-Lisan kitap serisinden faydalanılmaktadır. Her kurda iki kitap işlenmekte olup, 4 kurun sonunda 8 kitap ve yardımcı kitaplar bitirilmektedir. 1. ve 2. kurun eğitim süresi 80 ders saati, 3. kurun 100, 4. kurun eğitim süresi ise 150 saatten oluşmaktadır. Her kurda iki kuiz sınavı ve kur bitiminde de final sınavı yapılmaktadır. Kur sonunda yapılan final sınavında başarılı olan kursiyerler, bir üst seviyeye devam etme hakkını kazanmaktadır


Kimler Katılabilir

Arapça öğrenmek isteyen, 12 yaş ve üzerindeki herkes, eğitim durumu ne olursa olsun, bu kurlara katılabilir. Yeni başvuran bir kursiyerin katılacağı kur seviyesi, eğitim öncesinde gerçekleştirilen Seviye Tespit Sınavı ile belirlenmektedir. Kur’ân-ı Kerim okumayı bilen ya da İmam Hatip Lisesi mezunu olanlar kayıtta bu durumlarını belirtmelidirler.


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara Kurs Bitirme Sertifikası verilecektir. Eğitime en az %70 oranında katılım zorunludur. 


Eğitim Süresi

80 saat


Eğitim Tarihi

Planlanıyor

Eğitim Günleri

Salı-Perşembe- Cuma 

Eğitim Yeri

Online Eğitim


Eğitim Ücreti

950 TL 


Ön kayıt için 

* Yeterli çoğunluk sağlandığında ödeme için bilgi verilecektir.

* Kontenjan 20 kişidir. 

 
 
 

   • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/sosyal-medya2021-10-13-04-10-15pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi