Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programı
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Ozan Özen Gayrimenkül işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz eğitimimiz Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek ve 48  saat sürecektir. Bu programda Toplu Yapı ve Site (Bina) Yöneticiliği alanında teorik bilgi ediniminin yanı sıra, sektörden birçok uzman ve yönetici ile de bir araya gelinerek yapılacak paylaşım ve uygulama çalışmaları ile apartman, site, rezidans, yüksek katlı bina, toplu konut, iş merkezleri, alışveriş merkezleri yönetiminde görev almak mümkün olabilecektir. Hukuki, mali, idari ve saha hizmetleri konusunda profesyonel bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Eğitim İçeriği

1. MODÜL / Site Yönetimi (1 gün) (09.30 / 17.30) 

 • Apartman, Toplu Yapı (Site) Yönetimi, Etkin Site Yönetim Yaklaşımı

 • Yönetim Fonksiyonları ve Uygulanması

 • Kişilerarası İletişim ve Kontrol Altında Tutulması

 • Toplu Yapı Yönetimi Oluşturma İş ve İşlemleri (Karar Defteri, İşletme Defteri, Arşiv Yönetimi, Yönetim Kurulu Toplantıları, Genel Kurul      Toplantıları)

 • Ortak Alanlar ve Yönetimi (Havuzlar ve Sosyal Tesisler, Bahçe – Peyzaj, Otopark, ,Reklam Alanları, Diğer Ortak Alanların Kullanımı,      Kiralanması ve Yönetimi)

2. MODÜL / İletişim ve Halkla İlişkiler (0,5 gün) (13.30 – 17.30)

 • Etkili İletişim (Günlük Hayatımızda İletişim, Yöneticilerde  İletişim Becerileri ve Liderlik, Beden Dili ile Sözlü, Yazılı ve Yüz Yüze      iletişim arasındaki farklılıklar ve kullanım alanları)

 • Yönetim ve Liderlik (Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Çatışma  Yönetimi, Zor insan ve Durumlarla başa çıkma, Ekip Ruhu ve Takım Kurma,)

 • Halkla İlişkiler (Halkla İlişkilerin Tanımı ve İlkeleri, Kat Malikleri ile İlişki Yönetimi, Yüz yüze Görüşme, Telefonla Görüşme, Dergi, Broşür, Bülten Örnekleri,  İnternet Yayıncılığı)

 • Toplu Yaşam Kültürü ve Komşuluk İlişkileri ile Toplu Yaşam Psikolojisi

3. MODÜL / Hukuk (1 gün) ( 09.30 – 17.30)

 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Düzenlemeler, 5711 Sayılı Kanunla Toplu Yapı Yöneticiliğine Gelen Yenilikler

 • Kanuni Yönetim Organları (Ana gayrimenkul Yönetiminde Kanun, Yönetim Planı,Genel Kurul,Yönetici  Fonksiyonları)

 • Yönetim Planı ve İşlevselliği (Yönetim Planı ve Bütünlüğü, Yönetim Planının Değiştirilmesi, Apartman Yönetim Planları, Site/Toplu Yapı Yönetim Planları

 • Kat Mülkiyeti,Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği İle İlgili Diğer Mevzuat

4. Mali ve İdari İşler (1,5 gün) (09.30 – 17.30) ve  (09.30 – 14.30)

 • Genel Muhasebe Bilgisi

 • İşletme Finansı, Bütçeleme Teknikleri ve Uygulamaları

 • Yönetim ve Site Muhasebesi (İşletme Projesi, Bağımsız Bölüm Sayısına Göre Dağılımları, Aidatlar, Resmi      Defterler, Dönemsel ve Kesin Hesaplar, Mali Tablolar ve Raporlamalar)

 • Toplu Yapı Yönetimi Mali Mevzuat Uygulamaları (,Gelir Vergisi Mevzuatı, Stopaj ve Damga Vergisi, SGK      Mevzuatı, Ortak Alanların Kiraya Verilmesi, Resmi Mercilerle İlişkiler)

 • Toplu Yapı ve Site Hesapları Denetimi

5. MODÜL / Teknik Uygulamalar / Saha Hizmetleri / Enerji (1,5 gün) (09.30 / 17.30) ve ( 09.30 – 13.30)

 • Yapı Tekniği ve Toplu Yaşam Alanlarında Teknik Hizmetlerin Planlanması ve      Uygulama Aşamaları

 • Servis Hizmetleri Planlama, Uygulama ve Raporlama Yöntemleri

 • Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

 • Enerji Verimliliği, Enerji Yöneticisi ve Yönetimi Uygulamaları

 • Teknik Yasal Zorunluluklar (Sertifikalar, Muayeneler vs…)

 • Sigorta Uygulamaları

 • Site Sakinleriyle İlişkiler Masası Uygulamaları

 • Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Geri Bildirimi, Arşivlenmesi

 • Toplu Yapı Yönetiminde Web tabanlı Yönetim, Muhasebe, Servis Hizmet ve İletişim Sistemi Kullanımı

6. MODÜL / Değerlendirme ve Sınav (0,5 gün)

 • Genel Değerlendirme ve Tekrar (Örnek Olaylar, Beyin Fırtınası, Örnek Final Soru Çözümleri) 

 • Final Sınavı (Programa % 80 devam sağlayan her katılımcının katılabileceği sınav uygulaması)


Kimler Katılabilir ?

 • Kariyerine Bina Yönetimi alanında yön vermek isteyenler,
 • Gerek ticari gerekse konut sitelerinde profesyonel Yönetici, Müdür, Teknik Müdür, Asistan, Sorumlu, Muhasebe, Saha çalışanı ve benzeri pozisyonlarda olup kendilerini geliştirmek isteyenler,
 • Bina Yönetimi sektöründe yer almak isteyen Site Muhasebe Sorumluları ve Bina Yöneticisi Adayları,
 • Bina yönetimlerinde filen çalışan ya da bu alanda kendini geliştirmek veya kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüm profesyoneller
 • Türkiye'de Hizmet Veren Bina, Site Yönetim ve Tesis Yönetim Şirketleri Çalışanları,
 • Emlak Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri çalışanları,
 • Bina yapım projelerinde Satış Sonrası Hizmetler personelleri ,
 • Toplu Yapı/ Site/ Apartman/ Bina Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Denetçiler, Kat Malikleri

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitime en az %70 oranında katılım zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde "Eğitim Sertifikası / Kurs Bitirme Belgesi", başarılı olamamaları halinde ise "Katılım Belgesi" almaya hak kazanacaklardır.


Eğitim Süresi 

48 Saat


Eğitim Günleri 

Cumartesi - Pazar


Eğitim Saati

09:30 - 17:00


Eğitim Yeri 

Haliç Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

1.000 TL + %8 KDV 


Banka Hesap Bilgilerimiz

Hesap Sahibi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi İşletmesi

Banka: Vakıfbank

Şube: Demirciler Sitesi-Topkapı Şubesi

Müşteri No: 445001716652

Hesap No: 00158007301990535

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7301 9905 35 • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/web22016-05-31-05-22-43pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi