Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yönetim Muhasebesi Uzmanlık Programı
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Yönetim Muhasebesi Uzmanlık Programı

Eğitimin Amacı

Küresel rekabette var olabilmek, değişimin yarattığı risklerin yönetilebilmesi, liberal düzen, sürdürülebilir büyüme için artan finansal ihtiyaçlar ve halka açılma, yönetişim ve yönetişim endeksini çözüm olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Yönetişimin “Sosyal Sorumluluk, Şeffaflık, Bilgilendirme, Hesap Vericilik, Denetlenebilme, Kurumsal Adalet” ilkeleri ile yönetişim endeksi, tüm faydalanıcıların dolayısıyla hissedarların, pay sahiplerinin ve paydaşlarının haklarını da korumakta, şirket faaliyetlerinin sonuçlarını içeren mali tabloların zamanında ve doğru olarak açıklanmasını zorunlu kılmaktadır.

Dolayısıyla mali konular şirketlerin hem kendilerini ölçebilmelerini hem de faaliyetlerinin sonuçlarının ölçülebilmesi için çalışanlar tarafından da her geçen gün önemini arttırmaktadır.

Kurumsallaşmış veya kurumsallaşmayı arzulayan şirketlerde, paydaşların hayalleri ve beklentilerinin, müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak sistematik bir yaklaşımla kurum hedeflerine entegre edilmesi; küresel bir marka olma yolunda gerekli yol haritalarının çıkartılmasıdır.


Eğitim İçeriği

Mali Tablolar Analizi ve Uygulamaları

 • Mali Analizin Yeri ve Önemi
  • Bilanço Tablosu
  • Gelir Gider Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Fon Akımı Tablosu
  • Özkaynak Değişim Tablosu 
 • Mali Analiz Teknikleri 
 • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Çeşitleri ve Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar
 • Trend Analizleri
 • Yüzde Analizleri
 • Oran Analizleri (Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama )
 • Duran Varlık Oranları
 • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
 • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
 • İşletme Sermayesi
 • EBİT ve EBİTDA 
 • Başabaş Noktası Analizi

İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri

 • Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi 
 • Türkiye’de Yapılan Bütçe Uygulama Hataları
 • İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar
  • Sorumluluk Bütçesi
  • Esnek Bütçe
  • Sıfır Tabanlı Bütçeler
  • Sermaye Bütçelemesi 
 • İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme
 • Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları
 • Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi
  • Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri 
 • Satış Tahmininde Kantitatif,  Kalitatif Teknikler
 • Üretim Hacminin ve Kapasitenin Planlaması
 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Kullanımı ve Miktar Bütçeleri
 • Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyet Giderlerinin Planlanması
 • Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması
 • Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi
 • Toplam Üretim Maliyeti Bütçesi
 • Stok Farkı Bütçesi
 • Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
  • Satılan Mamul Malın Maliyeti Bütçesi
  • Satılan Ticari Malın Maliyeti Bütçesi
  • Satılan Hizmetlerin Maliyeti Bütçesi
 • Faaliyet Giderlerinin Planlanması 
 • Ar-Ge Giderleri Bütçesi
 • Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi
 • Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akışlarının Planlanması
  • Nakit Planı ve Finansman Gider Planı
  • Proforma Bilançonun Hazırlanması
  • Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 1. Bütçe Kontrol Teknikleri

·        Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi ve Raporlanması

·        Sorumluluk Merkezlerinin ve Amaçların Tanımlanması, Sonuçların Ölçümlenmesi

·        Performans ve Sorumluluk Raporları, Bölüm Karlılığının Ölçülmesi, Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi

Stratejik Yönetim Karar Tabanları ve Yönetim Muhasebesi

 • Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi
 • Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi 
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları 
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim/ Maliyet/ Planlama Sistemleri
 • Hedef Maliyetleme
 • Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
 • Tam Zamanında (JIT) Yaklaşımı ve Maliyetleme
 • Kaizen Maliyetleme / Kalite Maliyetleri
 • Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
 • Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
 • İşletmelerde Kar Planlaması 
 • Maliyet Hacim İlişkilerinin Belirlenmesi
 • Maliyet – Hacim –  Kar  Analizleri 
 • En Uygun Mamul Satış Karışımının Saptanması
 • Alternatif Üretim ve Faaliyet Kararları
 • Müşteri Karlılık Analizi
 • EBIT ve EBITDA Planlaması 
 • Fiyatlandırma Kararları 
 • Fiyatlama Stratejileri ve Fiyatlama Teknikleri
 • Fiyatlama Kararlarının Ekonomik Alt Yapısı
 • Tam ve Değişken Maliyetlere Göre Fiyatlama
 • Hedeflenen Kar/Varlıklar Oranına Göre Fiyatlama
 • Pazara Yönelik Fiyatlama
 • Faaliyet Kontrolü ve Kısa Vadeli Planlama
 • Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması ve Finansal Kontrol Sistemi
 • Raporlama ve Yönetim Muhasebesinde Kullanılan Raporlama Örnekleri
 • Dönemsel Raporlara Dayalı Yönetim Denetimi
 • Maliyet ve Gelir Raporlarına Dayalı Denetimler ve İşletme Kararları
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Nakit Planlaması ve Yönetimi
 • Stok Planlaması ve Yönetimi
 • Alacak Planlaması ve Yönetimi (Örneklerle)
 • Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi

Kimler Katılabilir?

Kurum Yöneticileri, Karar Vericiler, Finans ve Mali İşler Uzman ve Yöneticileri, Tedarik Zinciri, Müşteri İlişkileri, Satış Pazarlama, İnsan Kaynakları, Üretim vb. departmanların yöneticileri 


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitime en az %70 oranında katılım zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde "Eğitim Sertifikası / Kurs Bitirme Belgesi", başarılı olamamaları halinde ise "Katılım Belgesi" almaya hak kazanacaklardır.


Eğitim Süresi

6 Gün


Eğitim Günleri

Pazartesi - Çarşamba - Cuma - Cumartesi - Pazar


Eğitim Saati

Hafta içi 19:00 – 22:00

Hafta sonu 10:00 – 18:00


Eğitim Yeri

Topkapı Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

 1.800 TL + %8 KDV 


Banka Hesap Bilgilerimiz

Hesap Sahibi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi İşletmesi

Banka: Vakıfbank

Şube: Demirciler Sitesi-Topkapı Şubesi

Müşteri No: 445001716652

Hesap No: 00158007301990535

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7301 9905 35 • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/Muhasebe-web2016-03-11-02-10-27pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi