İnsanı ve İnsani Değerleri Merkeze Almak

Kültürümüzün Öz Değerlerinden İlham Alarak, Etik Değerlerden Ayrılmamak
 
Sürekli Öğrenme ve Gelişim
 
Kalite ve İlke Odaklılık
 
Bilimsellik ve Ölçümleme
 
Özgünlük ve Tasarımcılık
 
Vakıf ve Hizmet Kültürünün Bilincinde; İnanmak, Birlik Olmak ve Sosyal Sorumluluk
 
Misyonumuza Sahip Çıkmak İçin Büyük Bir Titizlikle Çalışmak