İsmail ÖZ Müdür (Koordinatör - Müdür V.)
0212 521 81 00 ioz@fsm.edu.tr
Lisans: İnönü Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Emre ÖZMEN Koordinatör
0212 521 81 00 D: 2010 eozmen@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Tuğçe ÇİN Memur
0212 521 81 00 D: 2060 tcin@fsm.edu.tr
* Yarı Zamanlı