İsmail ÖZ Müdür
0212 521 81 00 [email protected]
Lisans: İnönü Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN *
0212 521 81 00 D: 6532 [email protected]
Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim KUTLAY
0212 521 81 00 D: 1320 [email protected]
Lisans: İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Y.Lisans: Mekke Ümmü'l-Kura Üniversitesi Doktora: Mekke Ümmül Kura Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Fırat DİKER
0212 521 81 00 D: 4051 [email protected]
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: MSGSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nasuhi ÇELEBİ *
0212 521 81 00 D: 5007 [email protected]
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi Y.Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi Doktora: Erzurum Atatürk Üniversitesi
* Yarı Zamanlı