İsmail ÖZ Müdür
0212 521 81 00 ioz@fsm.edu.tr
Lisans: İnönü Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN
0212 521 81 00 D: 6532 aozcan@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim KUTLAY
0212 521 81 00 D: 1320 halilkutlay@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Y.Lisans: Mekke Ümmü'l-Kura Üniversitesi Doktora: Mekke Ümmül Kura Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Fırat DİKER
0212 521 81 00 D: 4051 hfdiker@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: MSGSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nasuhi ÇELEBİ *
0212 521 81 00 D: 5007 mncelebi@fsm.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi Y.Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi Doktora: Erzurum Atatürk Üniversitesi
* Yarı Zamanlı