Bireyin, kurumların, toplumun ve ülkenin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla;

 • Eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerimizde teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceriler kazandırmak,  Kişilerin ve kurumların potansiyellerini analiz ederek dengeli gelişimlerini sağlayacak çözümler üretmek ve yol göstermek, 
   
 • Kurumsal farklılıkları gözeten özgün tasarımlar yapmak,  
   
 • "İnsan" üzerinde "artı değerler" oluşturan kaliteli, güncel, teşvik edici, katılımcı ve uygulama ağırlıklı yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek,
   
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında köprü oluşturmak,
   
 • Toplumun tüm kesimlerini kapsayan birleştirici ve bütünleştirici projeler yapmak, programlar hazırlamak, eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek.