Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi
8 Mayıs 2018

Eğitimin Amacı

Türkiye yüksek yenilebilir enerji kaynak potansiyeline karşın oldukça sınırlı teknoloji, alt yapı ve sistemlere sahiptir. Yeni ve yenilenebilir  enerji kaynaklarının  kullanımının arttırılması, enerji verimli yerli teknolojilerin geliştirilmesi, Fosil kaynaklı enerji yoğunluğunun azaltılması, Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte, düşük karbon teknolojilerinin kullanımının arttırılması önemlidir.  Bu eğitim sürecinin amacı özellikle sektörel farkındalığı geliştirirken yenilenebilir enerjiler, teknolojiler, uygulamalar ve ekonomik değerlendirmelere ilişik kavramsal alt yapının gelişimini sağlamaktır. Bu kapsamda yenilenebilir enerji çözüm yeteneğini geliştirmektir.   


Eğitim İçeriği

Yenilenebilir Enerjiler

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak Enerji verimliliği

Yenilenebilir enerji bileşenleri 

Termo-ekonmik analizler 

Yenilenebilir enerji güç santralleri ve performans analizleri 

Mevzuat, Yasal süreçler ve değerlendirmeler


Kimler Katılabilir ?

Mühendislik tabanlı, Tekniker düzeyde, Enerji sistem ve teknoloji alanında temel mühendislik ve uygulamalara ilişkin temel bilgi seviyesine sahip olmak.


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

  • Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde “Eğitim Sertifikası” (Eğitim sonrasında proje ödevi sunacak öğrenciler , girecekleri sınavdan sonra uzmanlık sertifikasını almaya hak kazanacaktır.)
  • Başarılı olamayanlar ise “Katılım Belgesi” almaya hak kazanırlar.

Eğitim Süresi

2 Gün


Eğitim Günleri

Cumartesi - Pazar


Eğitim Saati

09:00 – 15:00


Eğitim Yeri

Topkapı Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

890 TL (KDV Dahil)