Banka ve Finans Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi
24 Ekim 2023

İLETİŞİM

0 532 171 97 13

Eğitim İçeriği

Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Uyuşmazlıklar

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Uyuşmazlıklar

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Uyuşmazlıklar

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Uyuşmazlıklar

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Uyuşmazlıklar

Banka ve Finans Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Süreci


Kimler Katılabilir?

Bu eğitim programına Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan arabuluculuk siciline kayıt yaptırmış arabulucular başvurabilmektedir.


Eğitimciler

TC. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından özgeçmişleri akredite edilmiş öğretim üyeleri ve uygulamacılar tarafından verilmektedir.


Eğitim Süresi

Eğitim saati toplamda 32 Saat saattir.

Teorik Eğitim toplamda 24 saattir.

Uygulama Eğitimi toplamda 8 Saattir.


Eğitim Günleri

1. Grup; 
1-2-3 Kasım saat 15.00-21.30 (Online) 
4 Kasım Uygulama saat 10.00-19.00 Haliç Kampüsü (Örgün) 

2. Grup;
7-8-9 Kasım saat 15.00-21.30 (Online) 
11 Kasım Uygulama saat 10.00-19.00 Üsküdar Kampüsü (Örgün) 


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

 “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi onaylı Banka ve Finans Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi sertifikası” verilecektir.


Eğitim Ücreti

3000 TL 


Eğitim Yeri

Haliç ve Üsküdar Yerleşkesi


Kontenjan

Her grup için toplam katılımcı sayısı maksimum 30 kişidir. Eğitim kontenjanı belirlenirken adayların başvuru sırası dikkate alınmaktadır. Eğitimin açıldığı tarihlerde kontenjanda yer kalmaması durumunda başvurusu bulunan adaylar bir sonraki eğitimde bilgilendirilecek ve kabul edilecektir.

 

Online Ödeme ve Kayıt İçin Tıklayınız

Üsküdar ve Haliç Yerleşkesi Haricindeki Gruplar İçin Tıklayınız