Kültürlerarası İletişim Elçiliği Eğitim Programı
30 Aralık 2022

Eğitimin Amacı

Programın amacı, farklı kültür ve ülkelerden gelen farklı din mensupları ile kendi dillerinde ve kendi kültür ve değerlerine en uygun şekilde (i) etkili iletişim kurabilen, (ii) kültürümüz ve dinimize dair yanlış bilgileri tashih edebilecek, (iii) zenofobi ve İslamofobi ile proaktif mücadele edebilecek gönüllü kültür elçilerinin yetiştirilmesidir. 

Eğitimin İçeriği

 • Modül 1: İletişimin Temelleri
  • İslam tarihindeki yeri
  • Mesaj, medyum, alıcı
  • Mesajın kodlanması ve dekode edilmesi
  • Din ve kültür
 • Modül 2: Camilerde İletişim
  • Yöntemin temellerinin belirlenmesi
  • İletişimin başlatılması
  • Cami ve İslam ilişkisinin oluşturulması
 • Modül 3: İslam’ın temel bilgilerinin iletişilmesi
  • Peygamberler ve iletişim
  • İman ve İslam’ın şartlarının iletişilmesi
 • Modül 4: İletişim senaryoları teorik çalışmalar
  • Sıkça karşılaşılan farklı kültür ve inançlara mensup olanlarla iletişim
 • Modül 5: Aktif dinleme ve sıkça karşılaşılan sorulara yanıtlar

 

Kimler Katılabilir?

 • İyi seviyede (herhangi) bir yabancı dili bilen
 • Dinimizi ve kültürümüzü daha doğru ve daha etkin tanıtmak isteyen
 • Din ve kültür tanıtım faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almak isteyen

 

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitim Yeri

Eğitim çevrimiçi ve yüz yüze şekilde verilecektir. Çevrimiçi modüller eğitim için öğrenme yönetim sistemi (Canvas) kullanılacaktır.

Yüz yüze modüller; Kültürlerarası İletişim Merkezi Vakfı Merkezi’dir. (Süleymaniye/Fatih)

Eğitim Ücreti

Eğitim ücretsizdir.

Eğitim Süresi

36 saat

Detaylı bilgi için:

Kültürlerarası İletişim Merkezi Vakfı,

Hatice Karakoyun (0543 294 5060)

Kayıt için:  

https://www.crossculturalcenter.org/gonullu-ol/?lang=tr