ÜST YÖNETİCİLER İÇİN BİLİŞİM EĞİTİMİ
11 Haziran 2024

Bilgi işlem projeleri, günümüzde kurumların gelecekte ayakta kalması için vazgeçilmeyecek derecede önemli. Çünkü bilgi miktarı çok fazla ve bu bilginin hızlı, doğru ve tutarlı şekilde işlenmesi, paylaşılması, raporlanması ve nihayet kurum için önemli kararların bilgiye dayalı verilmesi gerekli. Ancak bilgi yönetimi projeleri oldukça fazla teknik bilgi gerektirmekte ve yönetimi zor.  Cevap arayan sorular:

 • Acaba bilgi işlem projelerini yönetmek için aşırı teknik bilgi mi gerekli? Ne kadar?
 • Tamamen karşılanmış ve zamanında biten isteklerin oranı nedir? Düşükse sebepleri ne olabilir?
 • Bir istek yapmak için üst yönetici de bir yazılımcı kadar programlama dili bilmeli mi? 
 • Her performans düştüğünde 10 binlerce liralık yeni bir sunucu almak mı gerekli?
 • Niçin iki ayrı yazılım projesinden alınan raporlar arasında tutarsızlık var? Nasıl düzelecek?
 • Yazılımcılar niçin sürekli yoğun?

Bilgi işlem birimi kurumun bilgisayar teknolojileri ve yazılım alanındaki altyapısını yöneten, destek veren ve geleceğe yönelik yatırım planlarını belirleyen birim. Diğer birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının analizi ve temini, bilgi yönetim ve proje geliştirme standartlarının belirlenmesi, sistemler arası entegrasyon,  diğer kurum ve yazılım şirketleriyle birlikte projeler geliştirme gibi işlemler bu birim sorumluluğundadır. Kurumun bilgi işlem yatırımları arasında koordinasyonun sağlanması standartlara uyum, sürdürülebilirlik, yazılım sistemleri arasında entegrasyon, kurumsal raporlama gibi alanlarda sayısız fayda sağlar. Projelerin istenilen kalite ve zamanda geliştirilebilmesi kurumsal bilgi işlem yapısının doğru kurulmasına bağlıdır. Bilgi işlem yapısı doğru kurulmamış bir kurumda sağlıklı bir yazılım geliştirilmesi beklenemez. Sağlıklı proje geliştirmenin ilk adımı, üst yöneticilerin güçlü desteği ve gerekli kadronun kurulmasıdır.

Bilgi işlem faaliyetlerini doğru yönetmek kurum üst yöneticileri için çok önemlidir. Bilgi işlem faaliyetleri nedeniyle kurumu zarar uğrayan ve hatta işini kaybeden birçok üst yönetici mevcuttur. Ancak birçok yönetici teknik ayrıntılardan sebebiyle bilgi işleme talep yapmaktan çekinmektedir.

Bu eğitimin hedefi yöneticileri teknik bilgiye boğmadan bilgi işlem faaliyetlerini nasıl yönetebileceklerini göstermektir. Bu anlamda alanında ilk özelliği taşımaktadır. Bilgi işlem ortamının kurulması, istek yapılırken dikkat edilecekler, değişimlerin maliyetleri açıklanacaktır. Bu eğitimde değişiklik etkisi kullanıcı ihtiyaçlarından yazılım ürününe dönüşme sürecine uzanan bir bakış açısıyla analiz edilecektir. Kullanıcılar, kendi isteklerinin maliyetini anlamasına yardımcı olacak farklı bir bakış açısıyla konu ele alınacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Kurumsal Bilgi İşlem Yönetimi  
  • Bilgi İşlem İdari Altyapısı, teknik Altyapısı
  • Bilgi İşlem Yapısının Oluşturulması          
 • Bilgi işlemin sunması gerekli hizmetler, beklentiler
  • Entegrasyon
  • Güvenlik
  • Ortak çalışma
  • Eğitim
  • Bilgilendirme    
 • Bilgi İşlem projelerinin kontrol edilmesi
 • Bilgi işlem projelerinde değişiklik istekleri ve yol açacakları maliyetler
 • Kurumsal Bilgi Sistemleri Entegrasyon Yönetimi
  • Kurumsal bilgi işlem politikası
  • Portföy Yönetimi
  • Bilgi işlem ve diğer birimlerin birlikte çalışması
 • Bilgi İşlem Yönetim Yapısı
  • Proje Ekibi ile Yönetim İlişkisi    
  • Doğru seviyede ayrıntı takibi, Proje Ekibine Müdahale, problemler ve çözümler
 • Dış Kaynak Projeleri, Niçin ihtiyaç duyuluyor, nasıl yönetilecek
 • Şirket Sosyal Medya kullanımı
  • Kanallar
  • Reklam verme
 • Şirketlerde yapay zekâ kullanımı
  • Yönetim süreçlerinde yapay zekâ
  • Veri analiz süreçleri
 • Değerlendirme

Eğitim Sonrası Kazanımlar

 • Yöneticilerde bilgi işlem faaliyetleriyle ilgili genel bir anlayış oluşturmak
 • Yöneticilerin bilgi işlem faaliyetlerini dışardan izlemeyebilmesi ve yönetebilmesi konusundaki yeteneklerinin daha ileri düzeye taşınması
 • Kurumun bilgi işlem faaliyetlerden kurum iş hedeflerine yönelik üst düzey fayda sağlanması
 • Yöneticilerin bilgi işleme bakışını netleştirmek
 • Dış kaynak kullanılan projelerin başarıyla neticelenmesi için bir altyapı oluşturmak

Eğitim Günleri

  Cumartesi 10.00 - 16.00

Kimler Katılabilir

Kurum genel müdürleri, orta seviye yöneticiler, daire başkanları ve bilgi işlem yöneticileri, son kullanıcılar, proje yöneticileri.

Eğitim Ücreti

 2000 TL

Kontenjan

 20 Kişi

Ön Kayıt için Tıklayınız

NOT : Yeterli çoğunluk sağlandığında ön kayıt yapan katılımcılarla iletişim sağlanacaktır.