Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi
Mesleki Gelişim Eğitimleri
İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

Ödeme ve İletişim:

 05321719713

Kayıt ve Online olarak ödeme için TIKLAYINIZ

Kayıt ve Havale olarak ödeme için TIKLAYINIZ

Eğitim Tarihi 

Planlanıyor

Eğitimin Amacı

İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimi.


Eğitim İçeriği

İŞ HUKUKUNDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK (4 DERS)

o İş Hukukunda Arabuluculuk (1 DERS)

o İş kanunları ve ilgili kanunlar

▪ 4857 Sayılı İş Kanunu

▪ Basın İş Kanunu

▪ Deniz İşKanunu

▪ Türk Borçlar Kanunu (Hizmet Sözleşmeleri)

o Arabuluculuğa elverişli olanuyuşmazlıklar

o Arabuluculuğa elverişli olmayanuyuşmazlıklar

o İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi

İŞ HUKUKUNDA DAVA ŞARTI OLARAK DÜZENLENEN ARABULUCULUK SÜRECİ (3 DERS)

o 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

o 4857 Sayılı İş Kanunu madde 20 ve madde 21

o 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu madde 3

o Uyap Arabulucu Portal kullanımı

o Adliye Arabuluculuk Bürolarının işleyişi, dosya atama sistemi

o Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti, Arabuluculuk Süreci ile İlgili

Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI (1 DERS)

• İşçi

• İşveren

• Alt işveren

ı- Tanımı

ıı- Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin koşulları

ııı- Alt işveren ilişkisinin kurulmasına getirilen sınırlandırmalar ve muvazaa

ıv-Asıl işveren alt işveren ilişkisinde sorumluluk

• İşveren vekili

• İşyeri

ı- Tanımı ve kapsamı

ıı- İşyeri ve işletme ayrımı

ııı- İşyerinin açılması

ıv- İşyerini bildirme

v- İşyerinin veya bir bölümünün devri

vı- İşyerinin kapatılması

İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER (2 DERS)

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI

I- TANIMI

II- UNSURLARI

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ

I- SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ

II- BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

III- TAM VE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

IV- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ

V- UZAKTAN ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ

VI- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

VII- TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR (2 DERS)

• İŞÇİNİN BORÇLARI

I- İŞ GÖRME BORCU

II- SADAKAT BORCU

III- DÜZENLEME VE TALİMATLARA UYMA BORCU

• İŞVERENİN BORÇLARI

I- ÜCRET ÖDEME BORCU

II- İŞÇİYİ GÖZETME BORCU

III-EŞİT DAVRANMA BORCU

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE

SONA ERMENİN HUKUKİ SONUÇLARI (4 DERS)

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH OLMAKSIZIN SONA ERMESİ

I- TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE)

II- SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI

III- TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA ERMESİ

I- GENEL OLARAK

II- BİLDİRİMLİ FESİH

III- BİLDİRİMSİZ FESİH

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

I- GENEL OLARAK

II- KIDEM TAZMİNATI

III- ÖLÜM TAZMİNATI

IV- ÇALIŞMA BELGESİ

V- İBRANAME

VI- REKABET YASAĞI

VII- SENDİKAL GÜVENCELERİN İŞLERLİK KAZANMASI (SENDİKA

ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ)

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ (2 DERS)

• ÇALIŞMA SÜRELERİ

I- GENEL OLARAK

II- NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

III-FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA SÜRESİ

IV- GECE ÇALIŞMASI

• DİNLENME SÜRELERİ

I- GENEL OLARAK

II- ARA DİNLENMESİ

III- HAFTA TATİLİ

IV- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

V-MAZERET İZİNLERİ

VI- ANALIK İZİNLERİ

VII- YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI (3 DERS)

• ÜCRET ALACAĞININ HESAPLANMASI

• İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HESAPLANMASI

• AYRIMCILIK VE SENDİKAL TAZMİNATIN HESAPLANMASI

• İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI (BOŞTA GEÇEN SÜRE

ÜCRETİ VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI)

• FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ, ULUSAL BAYRAM VE

GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ

• YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

• KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

• ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ VE FAİZLER

 

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA

İLİŞKİN UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI

o Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

o İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

o Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

o Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu

o Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu

o Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin

Uyuşmazlık Senaryosu

o Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu

o Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık

Senaryosu

o Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık

Senaryosu

o Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

o İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre

Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar)

o Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

o İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin

Uyuşmazlık Senaryosu

o Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara

İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

 


Kimler Katılabilir?

Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucular katılabilir.


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitim sonunda katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanırlar.


Eğitim Süresi

36 Saat

18 Saat Teori


Eğitim Günleri

Cumartesi - Pazar


Eğitim Yeri

Haliç Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

1.400 TL  • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/SONAVUAKSAT2020-03-05-10-23-44am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi