Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Uygulamalı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Eğitimi
Bilişim Eğitimleri
Uygulamalı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kuruluşlarda Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun süreçlerin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmak.Bu çerçevede katılımcılara KVKK konusunda üstlenmiş olduğu rol ve sorumlulukların yerine getirilmesine yönelik pratik uygulamalar ve somut örneklerle pratik yaparak gereksinimleri karşılayabilecek donanımın sağlanması amaçlanmaktadır.


Eğitim İçeriği

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) ve GDPR
 • KVKK İKİNCİL DÜZENLEMELER
 • KİŞİSEL VERİ NEDİR? ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?
 • VERİ İŞLEMEYE İLİŞKİN İDARİ ve TEKNİK TEDBİRLERİ NELERDİR?
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ TEMEL İLKELER
 • KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI NELERDİR ?
 • VERİ SORUMLUSU/ VERİ İŞLEYEN KİMDİR?
 • KURUMLARDAKİ YÖNETİM YAPISI NASIL OLMALIDIR?
 • VERİ İŞLEME SÜREÇLERİ
 • BAŞVURU SÜREÇLERİ YÖNETİMİ/İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 • VERİ SORUMLUSUNUN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • AÇIK RIZA ve İSTİSNA HALLERİ NELERDİR?
 • KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
 • SAKLAMA SÜRELERİ
 • SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME NEDİR NASIL YAPILIR?
 • DENETİM ve RİSK ANALİZİ
 • VERBİS NEDİR?
 • CEZALAR
 • 2 Gün 5 Saat Pratik Uygulama Eğitimi

 • Veri ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI
 • VERBİS KAYDININ YAPILMASI
 • ÖRNEK AYDINLATMA METİNLERİNİN OLUŞTURULMASI
 • ÖRNEK AÇIK RIZA METİNLERİNİN OLUŞTURULMASI

Kimler Katılabilir?

 • FİRMALARIN BİLGİ İŞLEM, YAZILIM, REKLAM, IT DEPARTMANLARINDA ÇALIŞANLAR
 • İNSAN KAYNAKLARI UZMANLARI ve YÖNETİCİLERİ
 • HUKUK MÜŞAVİRLERİ ve AVUKATLAR
 • KAMU ve ÖZEL SEKTÖR PERSONELLERİ
 • ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİCİLERİ ve SAHİPLERİ
 • E-TİCARET ile İLGİLENEN TÜM FİRMALAR ve YÖNETİCİLERİ
 • ARŞİV ve DATA TUTAN TÜM İŞLETMELER
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK GÖREV ALMAK İSTEYEN HERKES BU EĞİTİME KATILABİLİR

Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitimin sonunda sınav yapılacak olup başarılı olanlara Başarı Belgesi, Sınavı Geçemeyenlere ise Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.


Eğitim Süresi

2 Gün- 10 saat


Eğitim Tarihi

Planlanıyor.


Eğitim Saati

19:30-22:00


Eğitim Yeri

Zoom


Eğitim Ücreti

750 TL


Ön Kayıt için TIKLAYINIZ

*Ödeme için daha sonrasında bilgilendirme yapılacaktır. • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/afis2021-06-11-03-50-43pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi