Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Stratejik Sürdürülebilir Proje Yönetimi
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Stratejik Sürdürülebilir Proje Yönetimi

EĞİTİMİN AMACI

Proje Yönetimi konusunda katılımcıya genel bakış açısı kazandırmayı, bu konuda tüm dünyada kabul edilen standartlar hakkında genel otoriteleri anlatmayı ve kurumsal firmalar tarafından sıkça kullanılan teknikler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Vaka çalışmaları ile iş hayatındaki problemlere pratik çözümler geliştirmeyi göstererek, farklı şirket kültürlerinde değişen şartlara göre sürdürülebilir başarıya ulaşmak için bir projenin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili çizilen yol haritasının planlanması-uygulanması-kontrol edilmesi döngüsü hakkında katılımcılara yetkinlik kazandırır.


EĞİTİMİN İÇERİĞİ

GİRİŞ: Proje Yönetimine Giriş, Temel Kavramlar ve Metedolojiler

 • Stratejik Sürdürülebilirlik Nedir ?
 • Mükemmellik Yolculuğu Nedir ?
 • Proje Nedir ?
 • Projeler Neden Ortaya Çıkar ?
 • Proje Tipleri Nelerdir ?
 • Projelerin İş Hayatındaki Yeri ve Önemi Nedir ?
 • Projelerden Beklenen Sonuçlar Nelerdir ?
 • Proje Yönetimi Nedir ?
 • Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri Nelerdir ?
 • Proje Yönetiminde Başarısızlık Faktörleri Nelerdir ?
 • Proje Yönetim Süreçleri Nelerdir ?

BÖLÜM_1: Entegrasyon Yönetimi

 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi
 • Projenin Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Proje ya da Fazın Kapatılması

BÖLÜM_2: Kapsam Yönetimi

 • Kapsam Yönetim Planının Geliştirilmesi
 • Gereksinimlerin Toplanması (Gereksinim İzleme Matriksi)
 • Kapsamın Tanımlanması (Karar Alma Teknikleri)
 • İş Kırılımı Yapısı (İKY)’nin Oluşturulması
 • Kapsamın Doğrulanması
 • Kapsamın Kontrolü (Varyans Analizi)

BÖLÜM_3: Zaman Yönetimi

 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Tanımlama (Yaklaşan Dalga Planlaması, Kilometre Taşları)
 • Aktivite Sıralama (Lead, Lag Uygulama)
 • Aktivite Kaynaklarını Tahminleme
 • Aktivite Süre Tahminleme (Örneksel, Parametrik ve 3 Nokta Tahminleri)
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi (Kritik Yol Metodu)
 • Zaman Çizelgesi Kontrol

BÖLÜM_4: Maliyet Yönetimi

 • Maliyet Yönetim Planının Geliştirilmesi (Yap-Satın Al-Kirala Kararları)
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi (Rezerv Analizi)
 • Maliyetlerin Kontrolü

BÖLÜM_5: Kalite Yönetimi

 • Kalite Yönetiminin Planlanması (Balık Kılçığı, Akış Diyagramı, Pareto Diyagramı, Kontrol Listesi, Kontrol Tablosu, Histogram ve Dağılım Diyagramı)
 • Kalite Güvencenin Sağlanması
 • Kalite Kontrol (PUKO Döngüsü)

BÖLÜM_6: İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetim Planı (RACİ)
 • Proje Takımı Oluşturma
 • Proje Takımı Geliştirme (Forming, Storming, Norming, Performing)
 • Proje Takımını Yönetme (360 Derece Performans Değerlendirme)

BÖLÜM_7: İletişim Yönetimi

 • İletişim Yönetiminin Planlanması (5N+1K, İletişim Gereksinim Analizi)
 • İletişimin Yönetilmesi (ISO 27001)
 • İletişimin Kontrolü

BÖLÜM_8: Risk Yönetimi

 • Risk Yönetim Planı (Olasılık-Etki Matriksi)
 • Risklerin Belirlenmesi (Varsayım Kısıt Analizi, Risk Envanterleri)
 • Niteliksel Risk Analizi
 • Niceliksel Risk Analizi
 • Risk Yanıtlarını Planlama
 • Risklerin Kontrolü

 

BÖLÜM_9: Tedarik Yönetimi

 • Tedariklerin Planlanması (Yap ya da Satın Al Kararları)
 • Tedariklerin Yürütülmesi (Sözleşme Türleri)
 • Tedarik İşlerinin İdaresi
 • Tedariklerin Kapanışı

BÖLÜM_10: Paydaş Yönetimi

 • Paydaşların Belirlenmesi (Güç-İlgi Matrisi, Dikkat Çekme Modeli)
 • Paydaş Yönetim Planı
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Paydaş Katılımının Kontrolü

SON BÖLÜM:

 • Teknik Terimler

KİMLER KATILABİLİR ?

 • Proje yönetim teknikleri (planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi, önlem alınması) konusunda genel bilgi edinmek isteyen üniversite öğrencileri ve mezunları,
 • Proje yönetimi alanında kariyer hedefi olanlar ve meslek hayatlarına proje yöneticisi olarak devam etmek isteyen çalışanlar,
 • Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında proje yöneticisi veya yönetici adayları,
 • Kuruluşlarında bir proje içerisinde görev alan veya alacak olan, kendini geliştirerek kuruluşuna katma değer sağlamayı amaçlayan yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, koordinatörler, iş analistleri ve tüm proje paydaşları,
 • İş fikrini projelendirmek ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek için ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen girişimciler,
 • Kuruluşlarında proje kültürünün oluşturulmasını isteyen iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri,
 • Proje danışmanlığı yapmak isteyenler ve bu standartlar hakkında bilgi sahibi olmak, ilgili faaliyetlerde görev almak isteyen tüm katılımcılar,
 • “Project Management Institute – PMI” tarafından gerçekleştirilen “Project Management Professional – PMP” sınavına hazırlananlar,
 • Kurumsal firmaların en ihtiyaç duyduğu ve günümüzün en geçerli mesleklerinden proje yönetimi ile ilgili uluslararası izlenebilirliği olan bir sertifikaya sahip olmak isteyenler,
 • EUROPASSCARD SERTİFİKASYONLU ULUSLARARASI TEK PROGRAM ile alacağı eğitim belgesini tüm dünyada kullanmak isteyen herkesin katılımına açıktır.

 


EĞİTİM SÜRECİ ve TARİHLERİ

Eğitim “Bireysel Format”da hazırlanmış olup, katılımcı başvuru işlemlerini tamamladıktan hemen sonra eğitime başlayabilir. Eğitime başladığı tarihten itibaren 1 ay süresi içerisinde EĞİTİM DOKUMANI nı incelemeli, eğitmen ile 2 saat CANLI ZOOM bağlantısına katılmalı ve PROJE SUNUM DOSYASI hazırlamalıdır. 1 ay sonunda ise online sınava giren katılımcı toplam değerlendirmeden en az %70 başarı puanı alırsa sertifika kazanmaya hak kazanır.


EĞİTİM YERİ

Eğitim programı, uzaktan eğitim formatında olup katılımcı talep ettiği gün ve saatte eğitmen ile birebir 2 saat CANLI ZOOM toplantısı talep etme hakkına sahiptir.

Müfredat eğitmen ile etkileşim içerisinde olacak şekilde hazırlanmıştır.

Eğitimlere katılım için internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) sizlere verilecek olan şifre ile eğitimin açık olduğu saatlerde giriş yapabilirsiniz.


EĞİTİM ÜCRETİ

1000 TL


Kayıt ve Ödeme için TIKLAYINIZ


EĞİTMEN

BAHAR YILDIRIM (Endüstri Mühendisi / Proje Yöneticisi / Eğitmen / Baş Denetçi)


SINAV HAKKINDA

SINAV SÜRECİ

Sertifika sınavı eğitimin bitiş tarihinde (başlangıç tarihinden 1 ay sonra)  internet üzerinden yapılır.

Sertifika sınavına, mobil cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) üzerinden katılabilirsiniz.

Sınav süresi 1 saat olup, toplam 25 sorudan oluşmaktadır.

Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almanız gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika ve europasscard almaya hak kazacaktır.

Sınavda başarılı olamayan katılımcılar ücretsiz olarak 3 kez sınav tekrarı yapabilir.

SINAV İTİRAZ

Katılımcılar sınav sonuçlarına, sınav sonucunun ilan edildiği tarihi izleyen 7 (yedi) iş günü içinde itiraz edebilirler.

Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere elektronik ortamda e posta ile yapılır.

İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 7 (yedi)iş günü içinde değerlendirilir.

İnceleme sonucu yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir.

İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.


VERİLECEK BELGE veya SERTİFİKANIN ADI

SERTİFİKA – EUROPASSCARD TESLİM SÜRESİ

Katılımcıların eğitim ve sınav sonundaki performanslarına göre; eğitim belgesi (İngilizce) (İstanbul Üniversitesi Onaylı ve Europass International Sertifikasyonlu) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (cardcert international certificate diploma accreditation card)  15 iş günü içerisinde kayıt sırasında belirttikleri adres bilgisine kargo/posta yolu ile (ulaşım bedeli karşı taraf ödemeli - sertifika sahibi) gönderilecektir.


EĞİTİM BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ

“Stratejik Sürdürülebilir Proje Yönetimi Sertifika Programı” sonunda verilecek İngilizce eğitim belgesi (İstanbul Üniversitesi Onaylı ve Europass International Sertifikasyonlu) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartı  (cardcert international certificate diploma accreditation card) ile katılımcılar yeterliliklerini tek kartla tüm dünyada izlenebilirliğini ‘’çevrimiçi (on-line)’’ sağlayarak, cardcert akreditasyon uluslararası belgelendirme kayıtlı Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı olarak yanlarında taşıyarak kullanabileceklerdir.

CARDCERT AKREDİTASYON Sertifika / Diploma / Seminer / Konferans Programları Düzenleyen Kurum ve Kuruluşların (cardcert accreditation management systems standard) şartlarına göre yönetim sistemlerini  denetleyen  uluslararası belgelendirme kuruluşudur.


BELGE SORGULAMA

Uluslararası Belge Sorgulama - Yöntem 1  :

www.cardcert.holdings (web sitesine giriş )

> Online İşlemler > E Hizmet Portalı

> Uluslararası Belge Doğrulama (Vatandaşlık No > şifre ile giriş )

> Eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi.

Uluslararası Belge Sorgulama - Yöntem 2  :

“Stratejik Sürdürülebilir Proje Yönetimi Sertifika Programı” sonrası eğitim belgesiyle birlikte verilen CARDCERT>EUROPASSCARD Elektronik sertifikanın üzerinde bulunan QR CODE un QR okuma programı indirilmiş internete bağlı akıllı cep telefonu ile okutulmasından dolayı cardcert accreditation sunucu ve yazılımına bağlanarak katılımcıya ait elektronik sertifika içine ve/veya yazılımına yüklenerek onaylanan eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi.


KAYIP SERTİFİKA

“Stratejik Sürdürülebilir Proje Yönetimi Sertifika Programı” sonunda tarafınıza verilen kağıt eğitim belgesi (ingilizce) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı  (cardcert international certificate diploma accreditation card) nın kaybolması durumunda yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek için bloke/iptal edebilir, tekrardan temini için CARDCERT ACCREDITATION ☎ 444 6 094 kurumsal hizmet numaramızdan tarafımıza ulaşarak belge yenileme yapabilirsiniz.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi