Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetişimi Sistemleri Uzmanlığı Sertifika Programı
Mesleki Gelişim Eğitimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetişimi Sistemleri Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Günümüz kurumları  insan kaynağı potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmak için ileri insana kaynakları uygulamaları ile yetenek yönetimi uygulamaları kapsamında sistemler geliştirmektedirler.

Kurumun gelecek yöneticilerinin belirlenmesi süreci bugünden yeteneklerin doğru şekilde tespit edilmesi ve kurum kültürü ve global normlar çerçevesinde yetiştirilmesi süreçlerine dayanır. Yetenek yönetimi uygulamaları kurumlar için tüm İnsan Kaynakları uygulamaları ile entegre bir iş stratejisidir.

Bu eğitimin amacı örgütsel amaçları gerçekleştirirken sistematik ve anlamlı bir insan yönetimi ile etkinliği artırmak ile en yeni insan kaynakları yönetimi uygulamalarını kuruma özgü sistemlerle geliştirmek konusunda katılımcılara yön göstermektir.


Eğitim İçeriği

 • Yönetim Trendlerine Vizyonel Bir Bakış Açısı 
 • Corporate Governance ( Yönetişim ) Literatürü
 • Merkezi Yönetim Süreçlerinde Yönetim Vizyonu, Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü 
 • Yönetişim Süreçlerinde Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü
 • Organizasyonlarda Büyüme, Kurumsallaşma ve Değişim Süreci
 • Yönetişime Geçebilmenin Ana Yol Haritası   
 • Değişim Yönetimi (Reformist Yaklaşım)
 • Reengineering Yeniden Yapılanma Yönetimi
 • Benchmarking ( Kıyaslama )
 • E.R.P. Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, Proses Analizi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, İnsan Kaynakları Analizi
 • Hedef, Yetkinlik ve Yeterlilik Bazlı Stratejik İnsan Kaynakları Seçme Yerleştirme Sistemi
 • Seçilen Personelin İstihdamı Rotasyon ve Oryantasyonu
 • Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık Olarak Planlanması
 • Hedeflerin Sayısal Verilere Dönüştürülmesi
 • Verilerin Başarı Kriter Aralıklarının ve Performans Puanlarının Belirlenmesi
 • Dönemsel Puanlama (Aylık, 3 Aylık,Yıllık)
 • Kişisel Davranışsal Yeterlilikler
 • Sosyal Davranışsal Yeterlilikler
 • Mesleki Yeterlilikler
 • Liderlik Yeterlilikleri
 • Düşünsel Yeterlilikler
 • Kurumsal Disiplin Yeterlilikleri
 • Kurumsal Değerler, İlkeler, Kurum Kültürü Yeterlilikleri
 • Fiziksel Yeterlilikler
 • Kurumsal Performansın Etkisi
 • Departman Performansının Etkisi
 • Proje Performansının Etkisi
 • Objektif Performans Etkisi
 • Subjektif Performans Etkisi
 • Eğitim ve Çalışanların Sürekli Geliştirilmesi
 • Kariyer Geliştirme
 • Kurumsal Adalet ve Ücret Yönetim Sistemi
 • Beyaz Yaka Eğitim Bazlı
 • Mavi Yaka İş Güçlüğü Bazlı
 • Sorumluluk
 • Mahrumiyet
 • Tecrübe
 • Lisan
 • Stratejik Önem ve Diğerleri
 • Ödül ve Prim Sistemleri
 • Son Düzenlemelerle İş Hukuku ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile Bordro Hesaplama 
 • İnsan Kaynakları Yöneticisinin Kimliği ve Liderlik
 • Organizasyonda Delegasyon ve Önemi
 • Çalışanların Motivasyonunu Geliştirme 
 • Takım Çalışması
 • Kişisel Kalite ve Bilgi Sistemleri
 • Süreç Yönetimi ve Problem Çözme Sistematiği
 • Proje Yönetimi ve Balanced Score Card Sistemi
 • Toplantı Kültürü

Kimler Katılabilir ?

İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen herkes


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitime en az %70 oranında katılım zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde "Eğitim Sertifikası / Kurs Bitirme Belgesi", başarılı olamamaları halinde ise "Katılım Belgesi" almaya hak kazanacaklardır.


Eğitim Süresi 

6 Gün


Eğitim Günleri 

Pazartesi - Çarşamba - Cuma - Cumartesi - Pazar


Eğitim Saati

Hafta içi 19:00 – 22:00

Hafta sonu 10:00 – 18:00


Eğitim Yeri 

Topkapı Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

3.000 TL + %8 KDV


Banka Hesap Bilgilerimiz

Hesap Sahibi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi İşletmesi

Banka: Vakıfbank

Şube: Demirciler Sitesi-Topkapı Şubesi

Müşteri No: 445001716652

Hesap No: 00158007301990535

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7301 9905 35

 


 • https://fsmsem.fsm.edu.tr/resimler/upload/Insan-Kaynaklari-Yonetimi2016-07-21-12-10-41pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi